przykłady książek "datowanych"

 

Przykłady książek z serii opartej na zdjęciach i światłoczułych portretach artysty. Ich układy są różne w zależności od towarzyszących im tekstów (litery wycinane z gazet).

Tytułami są daty “ukończenia” książki przez artystę. Przyklady tekstów w książkach:

 

7.04.1999
how
little
time
we
have
to
fulfil
ourselves
how
little
ourselves
we
have
to
fill up
time
 
5.08.1999
 
there
must
be
something
more
than
a
fake
eternity
fixed
in
time
 
 
6.12.1999
 
my time
is
inscribed
in
your
time
your time
is
inscribed
in
my
time
 
 
18.12.1999
 
pre
the
end
face
beginning
the