"Muzyka dla bez-władnych powtórzeń”

edycja kieszonkowa

 

Seria książek- partytur opartych na wskanowanym w  pięciolinię zapisie jednego uderzenia serca. Papier fotograficzny utrwalony oraz papier nadal światłoczuły.

każda książka stanowi jeden z wielu możliwych modułów narracji. Światłoczułość użytego materiału sprawia, ze notacja zmienia się, zanika, a na emulsji fotograficznej coraz bardziej widoczne stają się odciski palców czytelników/wykonawców.