Life - Motif

 

Video., 2004  

"Leitmotif" tej pracy stanowi pojedyncze uderzenie serca przekazywane z ręki do ręki, tworząc szczególną sekwencje.  

 

 

 

-