Mediacje. Poznań Art. Now , Lódź 2004,     "Poza linię powiek. Podróż", video 7min.40sec min

Na wystawię  została zaprezentowana nowa wersja „Poza linią powiek. Podróż”, dedykowana pamięci Braci Lumiere, których wjeżdżający (ponad sto lat temu) na stację pociąg, zapoczątkował podroż w nowe obszary wyobraźni i poznania.

Podróż pociągiem często jest podwójną podróżą: w stronę zewnętrznego punktu destynacji oraz w głąb samego siebie. Staje się czasem relaksu, sennej kontemplacji, zatopienia się we własnych myślach,. Mózg przechodzi wówczas w stan alfa, w którym praca neuronów jest bardziej zsynchronizowana, zwiększa się inwencja twórczą, siła wyobraźni i możliwość przyswajania wiedzy. Sfera wizualna filmu „dzieje się” w źrenicy oka. Tam, w obszarze graficznego zapisu EEG mieszają się światła mijanych dróg i osiedli ze światłami gwiazd i galaktyk naszego Uniwersum.

W sferze dźwiękowej utwór łączy odgłosy podróży pociągiem z „wewnętrzną melodią” fali mózgowej alfa.