"Pomiar"

"International Digital Miniature Print"

Uniwersytet Zachodniej Anglii, Bristol, UK 

 grafika komputerowa oparta na kardiograficznym zapisie 

                                                                        jednego uderzenia serca