"Muzyka dla bezwładnych powtórzeń" , Galerie Artists Unlimited, Bielefeld, Niemcy, 2000

see also: >>> >>> >>>

Książka- partytura oparta na wskanowanym w  pięciolinię zapisie jednego uderzenia serca. Papier fotograficzny utrwalony oraz papier nadal światłoczuły.

 Światłoczułość użytego materiału sprawia, ze notacja zmienia się zanika, ujawniając z czasem odciski palców czytelników.

.

Czarny pulpit połączony z krzesłem, głośnik.

Dźwięk – 1 uderzenie serca powtarzające się w pętli, który jest nie tylko słyszalne ale i odczuwane w momencie czytania partytury.