Omphalos

Video, 1 min 54 sek. 2002

Praca odnosi się do problemu fizycznej i mentalnej reprodukcji, kontynuacji i współzależności. Sam tytuł przywołuje starożytną ideę Omphalos Mundi, początku i centrum świata, która stwarza podstawy indywidualnej i zbiorowej tożsamości.

Struktura filmu oparta jest na sekwencji pępków, pojawiających się lub zanikający w sobie nawzajem

 

 

 

-