PASZPORT

mój anulowany paszport , w którym dane osobiste zastąpione zostały światłoczułym zapisem mojego kardiogramu.