""Miejsce stałego pobytu" / “System Dynamiczny Zmienny”, Tatranska Galeria - Elektraren, Poprad, Słowacja, 99’ 

 

 

 

 

Kabel elektryczny łączy głośniki i obciążony cegłami tworzy linię kardiogramu przechodząca przez budynek starej elektrowni. Głośnikom wmontowanym  w ściany towarzyszą kompasy, wskazujące ich centra – źródła dźwięku. Dźwięk – spowalniane bicie serca, dające wrażenie oddalania się go i powracania.

Realizacja zaczyna się i kończy w pomieszczeniu socjalnym, gdzie umieszczony jest paszport artystki, w którym dane zostały zastąpione światłoczułą linią kardiogramu.

 

-